Home  Over geveltekens  Resultaten  Verdwenen  Gevonden  Links  Word lid!  Contact  Zoeken
Overzicht van de Amsterdamse gevelstenen

 
ROZENGRACHT 184
GEDENKSTEEN IN HET STERFHUIS VAN REMBRANDT
 

De gedenksteen na restauratie

Zelfportret van Rembrandt uit 1669

Boven het middenraam van de eerste verdieping van het onopvallende pand Rozengracht 184
zit een eenvoudige, bijna vierkante gevelsteen waarop een rond cartouche in 17de eeuwse vorm.
In het cartouche staat, in zes regels
HIER / STOND / REMBRANDT'S / LAATSTE / WONING / 4-10-1669
Voor het cijfer 4 staat een klein kruisje.
Over de datum van plaatsing van deze gedenksteen is weinig bekend maar het jaar 1919
kunnen we als zeer waarschijnlijk aannemen.
In dat jaar was het 250 jaar geleden dat Rembrandt op het huidige adres overleed
en van daar uit op 8 oktober in de Westerkerk begraven werd.
 

Oude situatie

Afbijten en schoonmaken 

In de litteratuur wordt weinig vermelding gemaakt van het sterfhuis
en de gedenksteen op de Rozengracht.
In de eerste druk van d'Ailly's Historische Gids (1929) wordt huis noch steen vermeld.
Tien jaar later noemt M. Boas in een artikel in het Maandblad Amstelodamum huis + gedenksteen.
Dr. I. van Eeghen publiceert in 1969 in het Maandblad Amstelodamum een uitvoerig artikel
over het sterfhuis maar noemt merkwaardigerwijze niet de steen.
Zij heeft wel gevonden dat in 1876 het oorspronkelijke 17de eeuwse huis Rozengracht 184
verhoogd werd met behoud van de oude onderpui.
In 1909 werd deze pui gemoderniseerd en kreeg toen de huidige vorm met het balkonnetje op de eerste verdieping.

 
Tekst roodbruin

In de loop der jaren was de steen door diverse verfbeurten onduidelijk geworden
en als opmaat naar het komende Rembrandtjaar heeft de VVAG het initiatief genomen
om de steen te restaureren en in oude glorie terug te brengen.
De eigenaar van het pand, de Stichting Tranquille te Vinkeveen,
het Bureau Monumenten & Archeologie en het aannemingsbedrijf Kneppers
hebben ervoor gezorgd dat de Rembrandt- herdenkingssteen er weer fraai en goed leesbaar uitziet.
Restaurateur Wil Abels heeft mooi werk afgeleverd.

 

Terug