Home  Over geveltekens  Resultaten  Verdwenen  Gevonden  Links  Word lid!  Contact  Zoeken
Overzicht van de Amsterdamse gevelstenen

 
HALVEMAANSTEEG 12 Gevelsteen SWAANEN DRIFT 173?
 
   
Vr en na restauratie                                                     


In 1726 kocht Adolph de Swaen de helft van het pand Halvemaansteeg 12,
het jaar daarop verwierf zijn zoon Hendrik de andere helft.
Kort na de aankoop liet Hendrik het huis vernieuwen/ verbouwen en een sprekende gevelsteen aanbrengen
met op de onderrand de tekst SWAANENDRIFT en het jaar van verbouw.
De omlijsting van het relif is uitgevoerd in de toen moderne Lodewijk XIV- vormen,
in- en uitgebogen voluten, acanthusblad en, in de bekroning, een soort schubbenmotief.
Deze motieven zijn ontleend aan de voorbeelden van de franse architect Daniel Marot.
Bij een 19de eeuwse verbouwing werd de onderhelft van de gevelsteen
door een verhoging van de puibalk aan het oog onttrokken.
In oude beschrijvingen (Suasso 1875, Monumentenlijst 1928 en Alings 1949)
wordt dan ook gesproken over 'gevelsteen met zwaan'.
 
Door dikke verflagen was de zwaan rechts op de achtergrond ook onzichtbaar geworden.
Een brand enkele jaren geleden maakte het noodzakelijk het pand 'in te pakken'
waardoor de gevelsteen, op het bovenste krulletje na, geheel onzichtbaar was geworden.
Begin 1998 werd het pand gerestaureerd en toen bleek dat bij de 19de eeuwse verbouwing
de onderhelft van de steen niet weggehakt was, zelfs de tekst was grotendeels bewaard gebleven.
Het laatste cijfer van het jaartal was echter niet herkenbaar en is nu een vraagteken.
 

Terug