Home  Over geveltekens  Resultaten  Verdwenen  Gevonden  Links  Word lid!  Contact  Zoeken
Overzicht van de Amsterdamse gevelstenen

 
BROUWERSGRACHT 204- 212
Pakhuiscomplex met liggende herten op de daken.
 
        
Pakhuiscomplex Brouwersgracht 204- 212
, met de liggende herten op de daken


De monumentale 17de eeuwse pakhuisgroep Brouwersgracht 204-212
bestaat uit twee brede korenpakhuizen met trapeziumvormige gevels,
ter weerszijden van een smaller pakhuis met een tuitgevel.
Op de daklijsten van de twee brede panden liggen elkaar aanziende herten en de verhoogde top
van het middelste pand prijkt eveneens met een liggend hert dat echter trots over het water van de gracht kijkt.
Alle drie de herten zijn voorzien van grote oprijzende geweien.

Deze fraaie en opvallende gevelversieringen zijn in juli 1992 opnieuw aangebracht
nadat een van de bewoners van het, in 1975 tot appartementen verbouwde complex op oude foto’s had gezien
dat er vroeger ook al herten op de gevels lagen.
Omdat steen te zwaar zou zijn, werden eerst betonnen modellen gemaakt,
aan de hand waarvan de kunstenaar Frank Nix,
op een koperen frame de drie herten uit kunststof gemodelleerd heeft
 

In 1875 signaleerde Jonkheer Suasso de drie herten
en maakte bij de beschrijving in zijn Schetsboek op pagina 94
kleine primitieve, maar wel herkenbare tekeningetjes.
In zijn beschrijving zegt Suasso
dat de herten groen geschilderd zijn
en bij de nrs 204/206 vermeldt hij boven de deur
de naam “Het Kleine Groene Hart”.
Bij 208 zegt Suasso “In de nok, in drukletters (hoofdletters)
T Vijfde Groene Hart” en boven de nok een liggend hert “en face”.
Bij 210-212 noemt Suasso, naast het hert op het dak,
nog een opschrift boven de deur “HET GROOTE GROENE HART”.

In latere litteratuur (Noord-Hollandsche Oudheden 1903, Monumentenlijst 1928) worden de herten nog genoemd,
maar in 1941, in de bundel Ken je Amsterdam ? van M.G.Emeis,
staat een foto van het pakhuizen trio, zonder de bekronende herten.
In het bijschrift wordt vermeld dat de stenen beelden
van de pakhuizen in slopershanden zijn gevallen.

Het was dus een prima initiatief om de herten na ruim 50 jaar
weer terug te laten keren op hun rechtmatige plek.

Litteratuur:
Dr. Magda Revesz-Alexander.
Die alten Lagerhauser Amsterdams (2de druk 1954.)
Op pag. 25 afbeelding met alleen de herten op de brede gevels
en op pag. 88 een uitvoerige beschrijving
Blad Binnenstad, juni 1992. Artikel Dieren op het dak, O Boers.

 

Terug